REGULAMIN

Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe

• Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Pływania "GoldSwim" jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia zajęć oraz opłacenie zajęć

• Płatność dokonywana jest z góry za karnet.

• Obowiązują 2 karnety:

• Semestralny (ilość wejść w danym semestrze x koszt zajęć zgodny z cennikiem)

• Pół semestralny ( ½ ilości wejść w danym semestrze x koszt zajęć zgodny z cennikiem)

• Opłatę za karnety uiszcza się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

• Opłacony karnet semestralny jest do wykorzystania w danym semestrze.

• Opłacony karnet pół semestralny jest do wykorzystania w danym okresie pół semestralnym

• 2 krotnie w trakcie karnetu semestralnego lub 1 krotnie w trakcie karnetu pół semestralnego można zajęcia odwołać, po uprzedniej informacji sms bądź mailowej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem

• Zajęcia odwołane można odrobić w inny dzień po uprzednim uzgodnieniu terminu

• Zajęcia niewykorzystane lub nieodwołane "nie przechodzą" na następny okres/ semestr / nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty

• Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój kąpielowy

• Na teren pływalni wchodzić należy tylko w klapkach lub na boso

• Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków

• Za uczniów szkółki pływania "GoldSwim" przed zajęciami i po zajęciach odpowiadają rodzice lub opiekunowie

• Wszystkich uczniów szkoły pływania "GoldSwim" obowiązuje regulamin wywieszony na obiekcie pływalni

• Szkółka Pływania "GoldSwim" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni

• Szkółka Pływania "GoldSwim" zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej np. za awarie na pływalni. Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia z przyczyn nie zależnych będą przekładane na inny termin lub będą do wykorzystania w przyszłym okresie/semestrze

• Opłacenie karnetu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Szkółki

 

 

Regulamin obowiązuje z dniem 1 września 2020 do odwołania.

 

Copyright © 2017 Mateusz Janik GoldSwim. All Rights Reserved. Designed By © Landata | Powered by Joomla!

Wyszukiwanie